Home

trainingen – workshops – teamontwikkeling

Lemniscaatonderwijs geeft trainingen en ontwikkelt lesmateriaal vanuit een kunstzinnig en pedagogisch perspectief. 
De educatieve en pedagogische kracht van kunst in het onderwijs is een grote inspiratiebron. In het werk van Lemniscaatonderwijs wordt de kruisbestuiving steeds opnieuw verkend, onderzocht en aangescherpt. 

Onderwijs speelt zich af in de relatie tussen leerkracht en leerling in de veiligheid van de school. Op dit kruispunt wordt de wereld (de lesstof en de activiteiten) door de leerkracht getoond. Er ontstaat een dynamisch spel van aandacht, enthousiasme, warmte, creativiteit en talenten. En samenspel van het denken over, het voelen voor en het acteren in de wereld is de uitdaging en het doel.

De trainingen, lessen en workshops zijn altijd gericht op de praktijk in de klas. Samen onderwijs onderzoeken en maken met de intentie om het hele kind aan te spreken. Daarbij is de leerkracht vaak de leerling en de leerling de leerkracht.