Home

trainingen – workshops – ontwikkeling

Lemniscaatonderwijs geeft trainingen en ontwikkelt lesmateriaal vanuit een kunstzinnig perspectief. 
De educatieve en pedagogische kracht van kunst in het onderwijs is een grote inspiratiebron. In het werk van Lemniscaatonderwijs wordt de kruisbestuiving steeds opnieuw verkend, onderzocht en aangescherpt. 

Onderwijs speelt zich af in de relatie tussen leerkracht en leerling in de veiligheid van de school. Dit kruispunt is een dynamisch spel van aandacht, enthousiasme, warmte, creativiteit en talenten. En het denken over, het voelen voor en het doen in de wereld is de gezamenlijke opdracht.

  • De Onderwijsvlecht: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie in de praktijk
  • Muziek en procesgerichte didactiek
  • Film en storytelling
  • Daedalus: Multimediakunst (ook voor Vrijescholen)
  • Integratie van kunst en cultuur met zaak- en kernvakken