Onderwijsrituelen 2.

Als afstudeerproject van de opleiding Master Kunsteducatie aan ArtEZ in Zwolle deed Michiel Bos onderzoek naar de raakvlakken tussen onderwijs en rituelen. Het centrale idee is dat in beide handelingen het verbinden van het individu (het Ik) met de wereld een centrale plek heeft.
Wat kunnen we in het onderwijs leren van rituelen om zo kinderen beter de kans te geven om aan te komen in deze wereld?
Het schenken van aandacht, het nemen van tijd en het doen van moeite worden in rituelen als intenties gecultiveerd. Hoe zou onderwijs eruit zien als deze drie intenties een centrale plek zouden innemen?

Als onderdeel van het thematisch onderwijs over dieren heeft Michiel Bos samen met de vaste leerkracht een onderwijsritueel ontworpen waarbij kinderen werden uitgenodigd om zich te verdiepen en te verbinden met een dier door verschillende kunstzinnige activiteiten.