Subjectwording door kunstonderwijs

In deze video maak je kennis met het onderzoek van Michiel Bos naar onderwijs waarbij subjectwording centraal staat. In deze benadering van onderwijs staan de kennis, de kunde (kwalificatie), de sociale en culturele vaardigheden (socialisatie) in het licht van subjectwording (persoonsvorming). Het onderzoek heeft zich gericht op de leerlijn Vormtekenen van het Vrijeschoolonderwijs en heeft aanwijzingen opgeleverd voor onderwijs dat het kind in dialoog brengt met de wereld met het denken, voelen en willen. Hier vertelt Michiel over het onderzoek, de uitkomsten en ervaar je hoe het tekenen van vormen een metafoor kan zijn voor de dialoog met de wereld.